Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1.

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího

po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy

informovat prodejce: Adam Salamon, Pavla Beneše 775/4, 199 00 Praha - Letňany, email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ,

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb na adresu: Adam Salamon, Pavla Beneše 775/4, 199 00 Praha - Letňany

nebo e-mailem na adresu: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro

odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení

od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů

ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme

od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku

Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání

námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a)

pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám

tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět,

podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této

smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte po předchozí domluvě na této adrese:

Adam Salamon, Pavla Beneše 775/4, 199 00 Praha - Letňany.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,

než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


K odstoupení od smlouvy můžete využít tento Formulář pro odstoupení od

smlouvy ve formátu WORD nebo PDF

 

  

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Adam Salamon

Pavla Beneše 775/4

199 00 Praha - Letňany

Email: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny    

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy číslo (**) ……………………………….o nákupu tohoto zboží:

(doplňte kód zboží, název zboží a počet kusů)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum objednání zboží: ……………………………….

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): ……………………………….

Vaše jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………

Vaše adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Částku za zboží požaduji:

a)      Zaslat na můj bankovní účet číslo (*) …………………………………………………………………………………...

b)      Jiným způsobem (*) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:     _____________________

Datum: ……………………………….

 

 

* nehodící škrtněte

** číslo faktury/objednávky

 

Hlavní nabídka

Domů
Kontakt
Diskuzní fórum


Rozšířené vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

TOPlist

Copyright © 2007-2016 Salec - salec.eu.

 

jen jednou

1x za den